Samværspolitik

Kvalitetsmål:

Det er målet at alle instruktører, medlemmer, forældre og andre interesserede kender eller har adgang til samværspolitikerne enten via hjemmesiden eller på skrift.

Bestyrelsesmedlemmer og instruktører har pligt til at kende indholdet i samværspolitikken.

Undgå misforståelser:

Alle instruktører skal være opmærksomme på ikke at bringe sig i en situation, hvor der kan opstå misforståelser om hensigten med deres optræden.

Hvis en instruktør føler at være kommet i en situation, der kan misforstås af andre, bør han/hun kontakte sin kontaktperson eller formanden for at drøfte om episoden giver anledning til, at der skal tages kontakt til involverede eller forældre, for at sikre at der ikke er sket misforståelser eller for at rydde misforståelser af vejen.

Børneattester:

Instruktører over 15 år, der underviser unge under 15 år skal udfylde Børneattest, som indsendes til kriminalregistret.

Det er obligatorisk at tjekke alle ledere over 15 år, der har med børn under 15 år at gøre for at afsløre evt. domme for seksuelle overgreb.

Det er formanden der indhenter og behandler børneattesterne. Oplysningerne vil blive behandlet fortroligt.

Er en instruktør registreret i kriminalregistret kan vedkommende ikke virke i foreningens regi.

Alle har pligt til at kontakte bestyrelsen, hvis de hører rygter om krænkelser, eller selv fornemmer, at der er noget galt.

Bestyrelsen træffer beslutning om, hvad der skal gøres, om hvem der skal kontaktes.

Den mistænkte, forældrene til det barn, der er forulempet, der kan blive tale om henvendelse til socialforvaltning og politi.

Foreningen har mulighed for at søge ekspertisehjælp hos DGI.

Konstateres der en krænkelse, skal formanden/kontaktpersonen straks informere barnets forældre og samtidig orientere om mulighed for hjælp fra det offentlige.

Samarbejdet med den person, der har begået overgrebet ( krænkeren) opsiges øjeblikkeligt og sagen anmeldes til politiet.

Under samtalen med krænkeren skal der være 2 personer tilstede og det skal sikres, at krænkeren ikke efter samtalen overlades til sig selv, men at der er pårørende eller professionel bistand til stede hos vedkommende.

Formanden/kontaktpersonen har ansvar for at foreningens medlemmer efterfølgende informeres, således at der ikke opstår sladder og rygtedannelse.

Formand/kontaktperson er de eneste, der må udtale sig til pressen.

Omgangsform:

  1. I foreningen taler vi pænt til hinanden. Det vil sige at vi accepterer ikke sjofle eller på anden måde krænkende bemærkninger. De  gælder både i tale og skrift herunder SMS beskeder. Det pålægges instruktører og kontaktpersoner at sørge for, at det bliver overholdt, ved hurtig indgriben, hvis det sker. 
  2. Ingen instruktør har eneansvaret for et hold børn.
  3. I forbindelse med ture skal der altid være mindst 2 voksne med, og om muligt holdes kønnene adskilt, ligesom der ikke soves i samme seng / sovepose.
  4. I forbindelse med brug af omklædningsrum går en instruktør ikke ind i det modsatte køns omklædningsrum.
  5. Instruktører går ikke i bad sammen med børnene.
  6. Det er ikke tilladt at have mobiltelefoner tændt under træning og i omklædningsrum, for at mindske risikoen for uro og misbrug, her tænkes på fotooptagelser.
  7. Forældre opfordres til at deltage i deres børns idrætsliv. De kender barnet bedst, og er derfor i stand til at opdage hvis barnet mistrives.
  8. Forældre bedes respektere instruktørers ønske om ikke at opholde sig i salen, når der undervises. For forældre gælder det også at forstyrrende mobiltelefoner frabedes.
  9. Har man mistanke om eller har man konstateret at foreningens politik vedr. omgangsform ikke bliver overholdt, skal man kontakte bestyrelsen, som har pligt til at tage henvendelsen alvorligt og handle herefter. Det er bestyrelsen, der afgør hvilke konsekvenser overtrædelsen skal medføre.

Alkohol:

Ved arrangementer og fester følges gældende lovgivning. Det vil sige ingen alkohol til unge under 18 år.

Børn og unge må ikke indtage alkoholiske drikke i forbindelse med samlinger i foreningens regi.

Instruktører må ikke indtage alkoholiske drikke i den tid de fungerer i foreningens regi. Det forventes at instruktører møder ædru.

Har man som forældre eller anden person mistanke om eller konkrete eksempler på at foreningens politik om alkohol ikke overholdes har man pligt til at henvende sig til bestyrelsen, som har pligt til at handle. Det er bestyrelsen der afgør hvilke konsekvenser overtrædelsen skal medføre.

Rygning:

Otterup Idrætscenter er røgfrit område.

Instruktører bør ikke ryge i børn og unges nærvær.

Euforiserende stoffer:

Indtagelse eller besiddelse af euforiserende stoffer i foreningens regi medfører omgående bortvisning.

Omfatter misbruget børn og unge tages kontakt til SSP i kommunen.

Konstateres køb/salg af euforiserende stoffer på områder hvor foreningen hører til, eller mellem foreningens medlemmer, tages der kontakt til politiet.

Har man kendskab til at foreningens politik omkring euforiserende stoffer ikke bliver overholdt, har man pligt til at kontakte bestyrelsen, der så vil handle efter ovenstående

Vores sponsorer