Uddeling af foreningens vandrefad og -pokaler

30-03-2021

Vandrefad

Foreningens vandrefad går i år til Anne Dorte Schaldemose for hendes engagement i foreningen og hurtige omstillingsparathed, da nedlukningen bl.a. ramte hendes Yoga-hold.

I første omgang delte Anne Dorte Yoga-holdene op og sendte live fra træningslokalet. Siden al fysisk aktivitet blev lukket ned for flere måneder siden har Anne Dorte fortsat med virtuel træning, hvilket vi I bestyrelsen sætter stor pris på og anerkender Anne Dortes engagement og drivkraft. 

Ud over dette har Anne Dorte været en del af Otterup Gymnasterne i mange år. De sidste fire sæsoner har Anne Dorte instrueret i Yoga, hvor der fra medlemmernes side har været stor tilslutning, men hun også trænet på andre motionshold i foreningen siden 2011, samt taget en tørn i bestyrelsen over flere år. 

Desuden er Anne Dorte altid aktiv og giver gerne en hånd med til diverse arrangementer, som eksempelvis Open Gym og Otterupløb.

Anne Dortes indsats gennem den nuværende sæson, samt de sidste mange år ønsker vi i bestyrelsen at anerkende ved at overrække Otterup Gymnasternes vandrefad til hende.

5 års jubilæumspokal

Otterup Gymnasternes 5 års jubilæumspokal går denne sæson til Line Kjøller for hendes store engagement på flere af foreningens børnehold, samt hendes altid gode humør og imødekommenhed.

Line er i denne sæson både instruktør på Springdrenge 0.-2. kl. og Turbomix rytme og spring 3.-4. kl., samt hjælper på Springpiger 1.-2. kl. Line har været aktiv i foreningen i mange år, faktisk siden 2011, hvor hun startede som gymnast og nu har vi i flere haft glæde af Line som instruktør.

Line bliver beskrevet som en glad, imødekommende og hjælpsom træner, der har en positiv tilgang til tingene. Hun er springer gerne til og hjælper, når et hold mangler hænder og giver gerne en hånd med til foreningens arrangementer, fx Juletræsfest og Open Gym.

Line er god til at motivere de unge gymnaster og det afspejler sig i deres glæde ved hende. Hun er trofast over for sine medtrænere og kommer altid glad og engageret til træning.

Vi er i bestyrelsen meget glade for Lines store indsats og engagement i Otterup Gymnasterne, hvilket vi vil anerkende med foreningens 5 års jubilæumspokal.

10 års jubilæumspokal

Otterup Gymnasternes 10 års jubilæumspokal overrækkes denne sæson til trænerteamet på Juniormix for at holde humøret højt under nedlukningen og fortsætte træningen virtuelt. Trænerteamet på Juniormix består af Kristoffer Hansen, Oliver Top Mathiasen og Caroline Hansen

Juniormix startede sæson 20/21 godt ud med at have en næsten fordobling af tilmeldte gymnaster og det var tydeligt at mærke trænernes engagement og gymnasternes glæde ved trænerteamet.

Siden nedlukningen har Oliver og Caroline sendt live træning over Teams og oprettet en Instagram-profil med udfordringer og motiverende indhold. Siden det blev muligt at genoptage foreningsaktiviteter udendørs, har trænerteamet været kreative og vakse til at aktivere holdets gymnaster på hallens udendørsarealer. Trænerteamet har desuden valgt at forlænge sæsonen til juni og forhåbentlig kunne deltage i sommeropvisning.

Det er dejligt at se sådant engagement og viljestyrke hos vores unge instruktører, som samtidig også har mange år på bagen i foreningen. Det vil vi i bestyrelsen gerne anerkende ved at overrække foreningens 10 år jubilæumspokal til trænerteamet på Juniormix.

  


Vores sponsorer