Otterup Gymnasterne får støtte til nye redskaber

01-01-2020

Otterup Gymnasterne har fået en 75.000 kr. i støtte fra DIF og DGI's foreningspulje. Med bevillingen har vi kunne forbedre kvaliteten og mængden af vores redskaber til fordel for alle vores medlemmer. Med dette kan vi forbedre træningerne og gymnasterne og imødekomme de mange nye medlemmer i foreningen. 

Støtter foreningsidrætten med 44 mio. kr. årligt
Otterup Gymnasterne har modtaget bevillingen fra DIF og DGI's foreningspulje, der årligt uddeler ca. 44 mio. kr. til projekter i idrætsforeninger. DIF og DGI's foreningspulje kan støtte lokale projekter i idrætsforeninger, f.eks. til medlemsrekruttering, udvikling af nye aktiviteter eller løft af trænerkompetencer. 

Kontakt:
Otterup Gymnasterne
Formand, Pia Holm 
otterupgymnasterne@gmail.com
 
DIF og DGI's foreningspulje:
Konsulent, Trygve Laub Asserhøj
taa@dif.dk / 4326 2173

 


Vores sponsorer