Generalforsamling 2019

30-10-2019

En trofast skare mødte op til generalforsamlingen og godkendte formandens beretning og kasserens fremlæggelse af regnskabet. Der kom gode input til regnskabet og der var tilfredshed med, at der i regnskabsåret er investeret massivt i redskaber. Camilla Lykke Madsen blev valgt som suppleant. Der skal lyde en stor tak til Cecilie Mathiasen for en stor indsats i bestyrelsen.

Bestyrelsen blev konstitueret således:

Formand: Pia Parsberg Holm

Kasserer: Lotte Pedersen

Medlemmer: Helle Nielsen, Inge Jørgensen, Helle Lindstrøm, Anne Nygaard Høyer og Jette Damtoft

Suppleanter: Camilla Lykke Madsen, Amalie Margrethe Mogensen og Hanne Korsholm


Vores sponsorer