Generalforsamling 2017

30-10-2017

En stor tak skal lyde til alle fremmødte for opbakning, sparring og input ved vores generalforsamling - så dejligt I er med os. I bestyrelsen blev der rokeret rundt og budt velkommen til friske nye kræfter og vi glæder os til at tage hul på et nyt spændende kapitel. Et stort tak skal lyde til Dorthe Mathiasen, Mette Jeppesen og Kate Kristiansen for det store arbejde I har lagt i vores bestyrelse. Samtidig velkommen til Lotte Pedersen, Anne Nygaard Høyer og Helle Lindstrøm.

Bestyrelsen blev konstitueret således:

Formand: Pia Parsberg Holm

Kasserer: Lotte Pedersen

Medlemmer: Helle Nielsen, Jette Damtoft, Hanne Korsholm, Anne Nygaard Høyer og Helle Lindstrøm

Suppleanter: Anne-Dorte Schaldemose, Helle Mogensen og Conny Hansen


Vores sponsorer